16 January 2015

Tetova ndotjen do ta paguaj me jetë!

Ndotja e ajrit në qytetin e tetovës kalon çdo kufi të normales. Edhe pse shteti nuk ndërmer masa të nevojshme për ruajtjen e ambientit të qytetarëve, nuk vërehet as aktivitet serioz i qytetarëve të vendit.
Tetova pasojat do ti paguaj me jetë të qytetarëve të saj pas disa viteve.
I mbetet qeverisë të investojë shpejt në përmirësimin e gjendjes, ose të ketë haos pacientësh në vitet në vazhdim!Disponim | Shqip

No comments :

Post a Comment