25 March 2013

[VIDEO] Miu i parë "Scanner"

Miu i parë botëror me skaner të integruar, siguron besueshmëri, lëvizshmëri dhe thjeshtësi për shfrytëzuesin. Vetëm duke e shtypur sustën mund të skanoni gjithçka duke u bërë më i lehtë për tu shfrytëzuar sesa skanerët e zakonshëm.


Mund të skanoni edhe murin, librat dhe sipërfaqe tjera jo të regullta me lehtësi. Kjo ndihmon edhe shpërndarjen e tyre të shpejtë përmes e-mail dhe telefonave celular. Tani edhe IRIS IRIScan prezantoi miun skanues të tyre:
[INQ. NO. 1303C08-2] LG’s Mouse Scanner duket kështu:
No comments :

Post a Comment