Për ne


Disponim|Shqip paraqet aktivitet dhe investim për informimin e lirshëm dhe të saktë të individëve shqipëtarë. 
     Më ndryshe nga ajo që lexohet në rrjete sociale, në lajme të përditshme në revista dhe televizor. Një Blog i veçantë drejt lexuesit ma lajme të përzgjedura. Faktori kryesor përgjegjës për realizimin e këtij Blog-u jeni ju në të cilët ne investojmë dhe jemi të bindur që do të na vizitoni dhe lexoni artikujt që transmetohen. Ju reflektoni imazhin e qytetërimit shqipëtarë në të gjitha trevat. 
Cilësitë tona si informatorë të shpejtë, fleksibil, agresiv dhe kurioz janë sekretet që e bëjnë këtë portal më ndryshe nga të tjerët dhe të pandashëm nga përditshmëria juaj.

Nuk proklamojmë asnjë lajm me të drejta të rezervuara dhe lajmet nuk janë pronë e jona, ato huazohen nga mediume të ndryshme, përveç atyre që kanë referencën Disponim | Shqip.
Nuk mbajmë përgjegjësi për burimin e lajmit, nëse ai është marë nga një portal ku nuk shkruhet referenca e saktë.
Nuk mbajmë përgjegjësi për komentet e lexuesve.
Nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen e reklamave që shfaqen nga Google.
Pasiqë funksionojmë përmes autorëve dhe jo linqeve, nuk mbajmë përgjegjësi nëse kemi postuar artikull pa autor, e në fakt ajo është autoriale por në faqen ku e kemi marur artikullin nuk është cekur emri i autorit.

Duke marë parasyshë eksperiencat si: zhvillues të softuerit, programerë, menaxherë dhe dizajnues të Web-it, krijojmë atmosferë të ngrohtë dhe të thjeshtë leximi dhe relaksimi. 
Nëse e gjeni veten në këtë faqe, jeni të siguruar si lexues, në vetë bazamentin e implementimit të serverit në blogspot.com, është e sigurtë anonimiteti juaj edhe kur do të komentoni apo vlerësoni shkrimet tona.

     Blogspot.com produkt i kompanisë GOOGLE mundëson ruajtje të nivelit të lartë të privatësisë tuaj.

Mund të kërkoni në Web për më tepër informacione të sakta rreth kësaj platforme dhe pse jo ta shfrytëzoni edhe ju.
Duke u mbështetur në serverë të Google, ne realizojmë informim të drejtë dhe të pa censuruar nga burimet që e marim (shpesh të referencuara), të cilat në raste me leje mund të jenë të modifikuara (për përshtatje në lexueshmëri).

     Në fund, ju dëshirojmë çaste të këndëshme në Blogun e parë të përditësuar informativ në gjuhën shqipe. Mos hezitoni të na shkruani kritikat tuaja, dhe mos haroni të na shpërndani mes miqëve tuaj.

I juaji, Disponim|Shqip.
Good Mood, healthy mood, health, mood, news
Pikësynimet
  • Realizimi i interektivitetit shqipëtar.
  • Zgjerimi i informacionit në gjuhën shqipe.
  • Përdorimi legal i teknikave dhe teknologjive të marketingut.
  • SEO për Web-in shqipëtar.
  • HTML dhe XHTML.
  • CSS Design.


© 2013 Disponim | Shqip