12 July 2013

Valët e pohimit në unaza martese...

Unaza në të cilat janë vizatuar valët e zërit përderisa çifti ka dhënë përgjigjen "PO" (origjinal: I DO) për martesë.

No comments :

Post a Comment