02 April 2013

[VIDEO] Si të uleni para kompjuterit

Jeni nxënës, student, IT Profesional apo thjesht shfrytëzues i rregullt i kompjuterit? Atëherë ju duhet patjetër një ulje e drejt për mos e dëmtuar trupin. Qëndrimi i gjatë para kompjuterit në pozitë të gabuar sjell dhimbje në shpinë, gjymtyrë por edhe dhimbje të kokës. Për të evituar këtë, sot vendosëm të ju njoftojmë me 10 rregulla të thjeshta.
Qëndrimi juaj patjetër të jetë i shëndetshëm. Vini re! Sepse ulja e papërshtatshme sjell edhe joproduktivitet në punën që ju bëni para kompjuterit (kjo vlenë posaçërisht për ato që kalojnë kohë të gjatë para kompjuterit zyrtarisht). 

Pikat më të rëndësishme
  • Ekrani duhet të qëndrojë drejt me sytë.
  • Tastiera duhet të mundësoj kënd të krahëve të paktën 90 shkallë.
  • Shpina drejt.
Ndiqni videon, me sqarime shumë praktike këtu gjithçka është shumë sakt e kuptueshme dhe e demostruar:



Lexoni edhe:

No comments :

Post a Comment