29 March 2013

Edhe kjo... punësim si gjumash profesional!

Në Helsinki pronari i hotelit "Finn" shpalli vend pune në të cilin kërkoheshte gjumash profesional.
Puna e tij do të ishte të provojë si bëhet gjumi në të gjitha shtratet në 35 dhoma të hotelit dhe përshtypjet e tij ti shkruaj online.
Menaxheri i Holetit Tio Tika, tha që për këtë punë do të duhet një person dinamik që do të shkruaj përshtypjet interesante në Blog (online). 
Karakteristikat që kërkohen për punën: 
Të flet rrjedhshëm gjuhën Finske dhe Angleze,
është përparësi njohja e gjuhës ruse.
Aplkimet pranohet deri në fund të muajit prill,
kurse me punë fillohet më 17 maj.

Këtu e keni WebFaqen ku pas 17 maj do mund ti shihni shkrimet e "gjumashit profesional": http://hotelfinn.wordpress.com/

No comments :

Post a Comment