02 April 2013

Folia e Aluminit - përdorimi intelegjent i saj

Përdorimi i folisë së aluminit për gjëra që nuk ju ka shkuar mendja më parë.Nëse nuk keni hinkë për momentin, shfrytëzoni folinë e aluminit.
Nëse fotografia nuk paraqitet e pastër,  vendosja e një shtrese të folisë së aluminit ndërmjet DVD dhe Televizot
do të heq efektin e fushave elektromagnetike 
Nëse ushqimi juaj që pregatitni rezikohet nga diegia e anëshme, rrethoni enën nga anët me folinë e aluminit.
 Nëse nuk dëshironi ushqimet e pregatitura në grill të marin ato vijat e drejta, atëherë shtroni sipër folinë e aluminit.
Për larjen e reshove me dru, si dhe enëve nga xhami.


No comments :

Post a Comment