07 April 2013

Tani skenuesin "Scanner" e keni me vete - në smartphone!

Shfrytëzimi i skenuesve klasik, tanimë e shkuar! Me shfrytëzimin e "Scanner pro" Aplikacionit në iPhone, iPad, iPod lejohet një mënyrë më e lehtë e skanimint kudo që të jeni. Thjesht e fotografoni pjesën e dokumentit që dëshironë të skenoni dhe aplikacioni e shndëron atë në dokument të skenuar. Pradaj nëse në ardhmëri mendoheni ku të drejtoheni për skanim të ndonjë dokumenti thjeshtë, hapni iTunes dhe mereni.
Për fat të keq aplikacioni nuk është pa pagesë, kushton 6.99$. 
Nga ana tjetër mundësinë e njejtë e keni edhe me Android. Meni aplikacionin "CamScanner" ose "Handy Scanner" dhe mund të skenoni lirisht. Të mirat e këtyre aplikacioneve të fundit janë sepse i keni edhe në versionin pa pagesë.


Disponim | Shqip

No comments :

Post a Comment