01 May 2013

Google - sipas filozofëve të lashtë...

Çfar do të ishte Google sipas filozofëve të lashtë...
Nëse në fakt kishte gjini :)

No comments :

Post a Comment