28 May 2013

Vetura më të shtrenjtë në botë - Maybach Exelero!

Ju prezentojmë Maybach Exelero veturën më të shtrenjtë në botë. Një veturë unike sportive. Për ta parë në detaje klikoni në titullin ose :: Lexo më shumë.
Për të parë më hollësisht mund të vizitoni edhe faqen zyrtare: http://www.exelerocar.com/.
Disponim të Këndshëm (:
Disponim | Shqip


No comments :

Post a Comment