26 January 2014

Printeri 3D që bën pica për astronautët

Astronautët nuk e kanë edhe aq të lehtë jetën në orbitë, jo vetëm për shkak të gravitetit dhe vështirësisë për të lëvizur në çdo lloj shpejtësie dhe saktësie, por edhe sepse ushqimi është i keq, i ndenjur, i dehidratuar. 

Nevojitet diçka që të zgjasë deri në fund të misionit. Inxhinieri mekanik, Anjan Contractor dëshiron që ta ndryshojë këtë situatë, kështu ai përdori 91 mijë eurot që fitoi vitin e kaluar, për të prodhuar një printer 3D, i cili është i aftë për të printuar ushqimin. 

Për ta thënë më qartë, ai aktivizoi një printer 3D RepRap Mendel për të bërë pica 3D të printuara. “Kubet” e ushqimit merren dhe përdoren për të krijuar një kore, djathë dhe një shtresë proteine. Ushqimi është mbaruar ndërsa printimi është në progres. Printeri përdor rezervat e këtyre “kubeve”. Kontraktuesit thonë se ushqimi mund të zgjasë 30 vjet pa u prishur.

No comments :

Post a Comment