28 April 2013

Kufiri i trefishtë - Argjentina, Brazil dhe Paraguai


Kjo ndodhet në mes Argjentinës, Brazilit dhe Paraguait. Është një regjion tre këndësh në të cilin skajet e tre shteteve takohen. Edhe pse ka shumë kufinj të trefishtë në botë, ky është i veçantë sepse...
sepse është natyror, i formuar nga dy lumenj: Lumi Parana dhe Lumi Iguazu.Disponim | Shqip

No comments :

Post a Comment