29 April 2013

Nuk jeni në disponim të mirë? A keni pirë ujë?

Shkencëtarët amerikanë kanë zbuluar që edhe dehidrimi i lehtë mund të ndikojë në disponim dhe nivelin e energjisë. Dehidrimi i organizmit shfaqet pasi që fillon humbja prej vetëm l deri 2 për qind e përmbajtjes së përgjithshme të ujit, në të njëjtën kohë kur fillon të shfaqet edhe ndjenja e etjes. Në studim kanë marrë pjesë dy grupe të testimit të cilët për nevojat e hulumtimit kanë qenë pak të dehidruar gjatë aktivitetit të lehtë ose pushimit.
Në një grup kanë qenë femrat, ndërsa në tjetrin meshkujt të cilët u janë nënshtruar një varg testeve kognitive të cilat kanë matur koncentrimin, mësimin, memorien, gjykimin dhe vigjilencën.Rezultatet e testimit janë krahasuar me rezultatet e fituara kur të anketuarit kanë qenë të hidratuar në mënyrë adekuate. 


Është treguar se si femrat në krahasim me meshkujt janë më të ekspozuara ndaj ndikimit negativ të dehidrimit. Dehidrimi i lehtë shkakton dhimbjen e kokës, lodhjen dhe vështirëson koncentrimin. Edhe tek meshkujt edhe tek femrat është vënë re ndjenja e lodhjes, tensionit dhe ankthit, por tek femrat këto simptoma kanë qenë më të shprehura. 

Shkencëtarët kanë vërtetuar se si hidratimi është i rëndësishëm edhe për sportistët profesionistë ashtu edhe për personat që jetojnë me stilin e jetesës ulur dhe këshillojnë që duhet të pini një gotë ujë kur ndiheni të lodhur dhe nervoz.


No comments :

Post a Comment