07 May 2013

3 hapa të filloni përdorimin e SKYPE me adresën e MSN-së tuaj

Nga kërkesa e shumë lexuesve drejt problemeve të tyre për të shfrytëzuar Skype me adresën e vjetër që e kanë pasur në @hotmail.com ose @live.com realizojmë këtë artikull me 3 hapa të rëndësishëm.

Gabimi më i madh ndodh në zgjedhjen fillestare të opcionit për përdorim dhe sistemi nuk e pranon adresën tuaj dhe ju del mesazhi sikur në vazhdim:


 Pra për të filluar ndiqni hapat në vazhdim:

1. Së pari në faqen fillestare MOS e shënoni adresën si më lartë! 
2. Zgjidhni opsionin në anën e djathtë të dritares së Skype ku shkruan Miscrosoft Account:
(kjo e rrethuar me rreth të kuq...)Pasi e klikoni këtë, do ju paraqitet kjo pamje:
3. Tani këtu e shkruani adresën e Hotmail dhe do të hyni në Skype, që mund ta shfytëzoni njejt si MSN (aty i keni edhe të gjithë kontaktet tuaja).

Ju dëshirojmë disponim të këndshëm (:

Ju mund të lexoni edhe:

No comments :

Post a Comment