11 June 2013

Mendimet dhe sjellja...

Mendimet dhe sjellja kanë lidhje shumë të ngushtë psikologjike...

No comments :

Post a Comment