24 November 2013

[VIDEO] Struktura më e madhe e dominove në botë - 100,000 domino

Loja me domino, është bërë traditë argëtimi por edhe stukturimi mjaft të vëmendshëm. Ai precizitet gjeometrik është për tu admiruar. Sot ju paraqesim rekordin e ri botëror  në strukturën e dominove (Guinness World Record - Tallest Domino Structure). Shikoni videon e realizimit të 100,000 dominove:
Disponim | Shqip

No comments :

Post a Comment