23 January 2014

[VIDEO] Si të ktheni emailin e dërguar gabimisht

Shumica e përdoruesve të internetit dhe emailit së paku disa herë kanë pasur raste ku kanë dërguar emaile në adresë të gabuar.
Gmail ka zgjidhje edhe për këtë problematikë.

Zgjidhja përfshinë disa hapa dhe nuk është automatike.
Se si të mësoni hapat drejt zgjidhjes të emailave gabimisht të dërguar, shikojeni videon në vijim:
Burimi: Kurir

No comments :

Post a Comment