21 April 2014

Dëshironi të keni Wifi kudo, ja zgjidhja!

Harrojeni mbajtjen e një routeri të veçantë për të pasur një rrjet lokal kudo që të shkoni . Dizjanuesi i modës Borre Akkersdijk ka bërë këtë vizion në një realitet, me eksperimentin e tij B.B.Suit.
Kjo veshje e tij prej pambuku duke përdorur një teknikë 3 dimensionale, lë hapësirë për rrjetë pa tela (Wifi), Bluetooth, GPS duke e shndërruar pronarin e tij në një pikë hyrëse.

Akkersdijk tregoi potencialin e kostumit të tij në ‘ South by Southwest’ .

Janë dy prototipa të kostumit BB.Suit dhe Akkersdijke e di se ka hapësirë për të zhvilluar, ai ka dëshirë që të bashkëpunojë me kompani të ndryshme teknologjie për të krijuar një platformë të mençur të veshjes.

Ai mendon se orët e mençura dhe të tjera të tilla janë shumë të ngathëta.

Burimi: BotaSot

No comments :

Post a Comment