31 March 2013

Pasojat e vajzës nga "Lentat"?

Mjekët akoma nuk janë të sigurt nëse infeksioni është shkaktuar nga duart e papastra me të cilat ajo i ka vendosur apo hequr lentat ose ka pasur bakterie në vendin ku i ka ruajtur lentat.

Ashley është dashur t’u nënshtrohet dhjetëra procedurave të dhimbshme që t’ia shpëtojnë syrin, përfshirë këtu edhe një operacion të ndërlikuar në të cilin mjekët kanë bërë një vrimë në sy.

Fatmirësisht mjekët kanë patur sukses për t’ia shpëtuar një pjesë të madhe shikimit të saj, po Ashley-n e presin edhe shumë muaj me trajtime të tjera që t’i rikthehet shikimi plotësisht.

No comments :

Post a Comment