30 April 2013

3 Rregulla të thjeshta...

3  Rregulla të thjeshta... që i dinim!
I dimë, por ndonjëherë shumë kemi nevojë për përkujtim...

No comments :

Post a Comment