22 February 2014

Google me telefon 3D senzor

Google ka zbuluar një telefon të ri që i bën në kohë reale, hartat 3-D të mjediseve të saj.
Ai i përshtat pajisjet elektronike dhe programet, përfshirë sensorët që i jep aftësinë për të bërë më shumë se një e katërta e një milion matjeve.

Ne jemi qenie fizike që jetojmë në një botë 3-D, “thotë Google. “Megjithatë, pajisjet tona të lëvizshme supozojnë se bota fizike mbaron në kufijtë e ekranit.”

Një prototip i pajisjes, të zhvilluara nga teknologji të përparuar të Google dhe projekteve njësi nën një sipërmarrje të quajtur Projekti Tango, është duke u ofruar në 200 zhvilluesit e interesuar në marrjen e zhvillimit të programeve për telefonin.

Burimi: RTV21

No comments :

Post a Comment