18 March 2014

Stresi shkakton aromën e keqe të gojës

Aroma e keqe e gojës është vlerësuar të ndikojë në gjysmën e popullsisë në të njëjtin moment, kështu që është një problem i gjërë e i përbashkët.
E njohur ndryshe si halitosis, ajo është zakonisht e shkaktuar nga një rritje e bakterieve në gojë.

Zakonisht, mirëmbajtja higjienike e gojës në mënyrë të mirë, ndihmon që këtë bakterie ta mbajë nën kontroll.
Por, prishja e dhëmbëve lejonë që kjo bakterie të shkon në rritje.
Janë ëdhe tipe të veçanta të bakteries që janë gjetur në gjuhë që kontribuojnë poashtu në aromën e keqe.

Stresi është një ndër arsyet kryesore që shkakton armën e keqeë të gojës.
Për të shmangur këtë dukuri duhet evituar stresin dhe të konsumoni sa më shumë proteina.

Burimi: RTV21

No comments :

Post a Comment