12 April 2013

Çfar do të ndodh me profilin tuaj pas vdekjes!

Jemi dëshmitar të llogarive në Facebook të njerëzve që na djeg shpirti kur i shohim ende aty, të atyre që kanë vdekur! Përhapja gjithnjë e më e madhe e shfrytëzimit të internetit sjell edhe shumë raste të tilla. Google, tani më ka menduar edhe për këtë. 
Kompania e shfrytëzimeve Google do të ju mundëson shfrytëzuesve të vet që të zgjedhin çfar të bëhet me llogaritë (accountet) e tyre pas vdekjes ose pas një periudhe më të gjatë pasiviteti.
Ky do të jetë aplikacion i cili do të funksionojë për Google Plus, YouTube, Gmail, Picassa dhe Blogger.

Poashtu mund të zgjidhni që të dhënat tuaja të hidhen nën përkujdes të dikujt tjetër.
Google deklaron: "Shpresojmë që aplikacioni i ri, do të ju mundësojë ta planifikoni jetën tuaj të pasvdekjes, me qëllim që privatësia juaj dhe siguria e të dhënave tuaja të jetë e mbrojtur e poashtu t'ua lehtësojë gjërat të dashurve tuaj pasi që ju të ikni nga kjo botë".

Opcioni do të mundësojë zgjedhje të opcionit pas pasivitetit për tre, gjashtë, nëntë ose dymbëdhjetë muaj.


No comments :

Post a Comment