26 April 2013

Mënyra e re e fotografive...

Ju prezentojmë modelin më të ri të fotografive... Ato nuk janë animacione... as video nuk janë... po as fotografi të thjeshta nuk janë... Diçka në mes!
Janë fotografi të cilat janë të kombinuara me momente reale, kornizë pas kornize vetëm ajo pjesë që "lëviz" tjetjra është si fotografitë e zakonshme.

No comments :

Post a Comment