04 April 2013

Udhëtime të rezikshme - vendet që duhet ti anuloni

Ministria e Kanadës ka publikuar hartën e vendeve të sigurta dhe të rezikshme për udhëtime. Harta është përpiluar pas sulmeve në Brazil dhe Indi. 
Harta vendet e Ballkanit i pasqyron si në vijim:
Maqedonia dhe Kroacia si vende të sigurta. Vendet ku kërkohet kujdes, disa vende të Shqipërisë.

Turistët në Indi duhet të kenë kujdes në disa vende të caktuara, ndërsa në Amerikë, vende të rezikshme: Izraeli dhe Meksiko por jo edhe Brazili!

Në zonën e rezikshme ndodhen Avganistani, Sudani, Irani dhe Iraku.
Për më shumë informacione mund të shihni hartën këtu:

No comments :

Post a Comment