18 January 2014

Inati!

Inati! Është ndjenja e cila ta bën gojën të të punojë më shpejtë se Logjika!

No comments :

Post a Comment