22 March 2014

Parfumi ju bën që të kujtoni persona të caktuar

Parfumet dhe erërat e ndryshme mund të formojnë baza të kujtimeve të rëndësishme që njerëzit i formojnë gjatë jetës së tyre, sugjeron studimi.

Një ekip ndërkombëtarë i udhëhequr nga Universiteti i Queensland ka arritur të kuptojë lidhjen e erërave me kujtesën, duke treguar se nuhatja e erërave të ndryshme mund të rregullojë përceptimin e kujtesës.

“Ekipi ynë ka gjetur se kujtimet në bazë të erës shkaktohen nga kujtimet që ndërlidhen me personin që mbante këtë erë, dhe se formimi i kujtesës për këtë person është më afatgjate.Saherë që do të nuhasësh erën e parfumit që ndonjë person me rëndësi në jetën tënde e mbante, ju do ta kujtoni atë menjëherë pas nuhatjes të atij parfumi”, thotë Reinhard.
Zbulimi gjitashtu mund të ofrojë mënyra të reja të zgjedhjes së problemeve me kujtesën dhe rikthimin e saj në tru.Individët me probleme neurologjike, të tilla si Alzheimer dhe sëmundjet e Parkinsonit, shpesh kanë një sens tjetër të përceptimit të erërave, thonë studiuesit.

No comments :

Post a Comment