22 May 2014

iPhone me bateri solare

Kompania Apple po shkon drejt prodhimit të baterisë me mbushje diellore (solare) për iPhone.
Këtë e lë të nënkuptohet patenti i freskuar i kompanisë, të parashtruar nga selia qendrore e Apple në Kupertino të Kalifornisë tek autoritetet e licencimit dhe patentimit.

Gjiganti teknologjik e ka publikuar patentën sipas të cilës senzori i integruar do të ‘pasurohet’ edhe me elemente solare.
Fjala është për paisjen.baterinë solare që do të vendoset brenda paisjeve teknologjike të prodhuara nga kompania APPLE, si iPhone, iPad, iPod, etj.

Patenta, nuk do mend, nuk garanton se një gjë e tillë do të bëhet realitet, e në të as nuk precizohet ndonjë afat se kur do të realizohet produkti i patentuar. Sidoqoftë APPLE ka ndvrmend dhe dëshiron të shkoj drej baterive solare. Për këtë nuk ka dyshim. E kur do të ndodhë një gjë e tllë do të dëshmjë koha. /infoglobi/v.b.

No comments :

Post a Comment